ឪពុកបានត្រឹមអោបកូនពីក្នុងគុក ! អនាគតគ្រួសារទៅជាយ៉ាងណា? ប្ដីត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន…

666

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ​រូបថត២សន្លឹក​ត្រូវបានបង្ហេាះក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសបុក ទាក់ទងនឹងបុរសម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃំុខ្លួន ដោយសារតែបទល្មេីសគ្រឿងញៀន ៕

ដឹងហេីយលឺហេីយថាគ្រឿងញៀនជាអំពេីខុសច្បាប់ នេះ​ជា​មេរៀន​នៃ​ជីវិត ទឹកចិត្ត​ប្រពន្ធទោះ​ប្តី​ខុសក៏​នៅ​យក​បាយសម្ល​មកអោយ បីកូន​តូច​ទៅ​មើល​ប្តី​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ចឃុំឃាំង​ ហើយ​ថែមទាំង​មាន​ផ្ទៃពោះ១ខែ​ជាង​ក្នុង​ពេាះទៀត​ អនាគតគ្រួសារទៅជាយ៉ាងណា៕

គ្រឿងញៀន​វា​បំផ្លាញ​អនាគត​អ្នកនឹង​គ្រួសារ​អ្នក និង​សង្គម ។

SHARE