អំពេីល្អរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គគេមិនដែលស៊ែរយកបុណ្យទេ ប៉ុន្តែបេីអំពេីអាក្រក់លោកវិញស៊ែរគ្មានសំចៃដៃហ្មង!

1335

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះគេសង្គេតឃេីញថាមានព្រះសង្ឃធ្វេីខុសព្រះពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនតូច ក៏ត្រូវបានបងប្អូនក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកចាប់អារមណ៍ធ្វេីការចែករំលែកយ៉ាងច្រេីន នឹងខ្លះបានប្រេីពាក្យមិនសមរម្យ ៕ តែផ្ទុយទៅវិញទង្វេីរល្អរបស់ព្រះសង្ឃចុះជួយបងប្អូនក្រីក្រ ចាស់ជរា ជាច្រេីនទង្វេីរគ្មានបងប្អូនសូវចាប់អារមណ៍ ធ្វេីការចែករំលែក អោយកំលាំងចិត្តដល់ព្រះអង្គ ដេីម្បីក្នុងការចុះជួយសង្គមបន្តនេាះទេ៕

ដូចឆ្នេាះហេីយទង្វេីរល្អជាច្រេីន មេីលមិនសូវឃេីញដូចទង្វេីរអាក្រក់មួយដង៕
SHARE