អាចទេបើសុំម្នាក់មួយស៊ែរដើម្បីពួកគាត់!! និងជាកម្លាំងចិត្តចេញពីបងប្អូនខ្មែរ បន្ទាប់ពីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរួច ពួកគាត់នាំគ្នាហូប បបរមាន់ ដើម្បីយក កម្លាំងជួយសង្គ្រោះទៀត…

21

អាចទេបើសុំម្នាក់មួយស៊ែរដើម្បីពួកគាត់!! និងជាកម្លាំងចិត្តចេញពីបងប្អូនខ្មែរ បន្ទាប់ពីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរួច ពួកគាត់នាំគ្នាហូប បបរមាន់ ដើម្បីយក កម្លាំងជួយសង្គ្រោះទៀត… ព្រះសីហនុ ៖ ទឹកជំនន់បានកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ និងបណ្តាលខេត្តដ៏ទៃផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីភ្លៀងមួយមេយ៉ាងធំបានបង្កើនកម្រិតទឹកឲ្យឡើងខ្ពស់

និងបង្ករឲ្យទៅជាទឹកជំនន់លិចលុងយ៉ាងខ្លាំង ហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននាក់ និងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បតិ្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើន។ យោងទៅតាមប្រភពមួយបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់កម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់នគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពេលបំពេញការងារហត់នឿយពេញមួយថ្ងៃ ក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង រួចមកលោកស្នងការបានចាត់ចែងឲ្យហូប បបរ

មាន់ពេលយប់ ហើយលោកបានណែនាំឲ្យចូលសំរាក ដើម្បីត្រៀមកម្លាំងធ្វើការងារទៀត។

SHARE