សូមសរសើរ ! វិទ្យាល័យមួយរបស់ប្រទេសភីលីពីនបង្រៀនសិស្សអោយប្រេីចាន​ កែវ​ ពីត្រឡោកដូងនិងបំពង់ឬស្សី​ ចុះខ្មែរយើង…?

166

គ្មានសំរាម(zero waste)ជាឃ្លាដែលយេីងលឺសំរាប់ប្រភេទដែលព្យាយាមកាត់បន្ថយសំរាមជាពិសេសសំរាមផ្លាស្ទិច។

អាហារដ្ឋាននៅក្នុងវិទ្យាល័យជាតិ Bulata នៅ Cauayan, Negros Occidental, ប្រទេសភីលីពីនបានបើកឆ្នាំសិក្សាជាមួយការប្រេីសរីរៈជីវសាស្ត្រ, របស់ដែលជនជាតិដេីមប្រេីពីមុននិងអាចប្រើឡើងវិញ”ដោយមិនមានប្រេីរបស់ពីផ្លាស្ទិច​

សិស្សអាចប្រើចានកែវដែលធ្វើពីឫស្សីចានដែលធ្វើពីត្រឡោកដូងនិងស្លឹកចេក។ វប្បធម៌នេះគឺធ្វេីអោយកាកសំណល់សូន្យដែលសាលារៀនកំពុងទទួលយកអត្ថន័យថា”ផលិតផលក្នុងស្រុកនិងស្រស់ៗ” និងជៀសវាងអាហារក្នុងចានកែវជ័រប្រេី។

ដើម្បីជម្រុញបន្ថែមនូវវប្បធម៌ពីការឈប់ប្រេីផ្លាស្ទិចនិងជួយដល់បរិស្ថានរំពឹងទុកជីវិតសត្វសមុទ្រអោយរស់រាន​។ គំនូរអប់រំពីសមុទ្រគ្មានសំរាមត្រូវបានគូលេីជញ្ជាំងគឺជាការបង្កើតរបស់សមាគមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាតិ Negros ដែលបានផ្តល់ “បង្កេីនត្រីបន្ថែម​ មិនមែនប្លាស្ទិច” ។​

SHARE