សូមបងប្អូនអាជីវករលក់មាសដទៃទៀត មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផង!!! ស្ត្រីម្នាក់ ដែលបានបន្លំយកខ្សែដៃមាស ពីហាងមួយនៅក្នុងផ្សារលើកំពង់សោម តែសំណាងមិនល្អ ដោយ….(មានវីដេអូ)

639

ក្រុងព្រះសីហនុៈ មានករណីស្ត្រីម្នាក់ ដែលបានបន្លំយកខ្សែដៃមាស ពីហាងមួយនៅក្នុងផ្សារលើកំពង់សោម ក្រុងព្រះសីហនុ។ដែលស្ត្រីនោះដំបូងឡើងធ្វើជាដូចមកទិញមាស បន្ទាប់មកក៏ធ្វើជាអោយអ្នកលក់ម្តងយកម៉ូតនេះ ម្តងយកម៉ូតនោះ ដើម្បីអោយម្ចាស់ហាងបាត់ស្មារតីឬក៏ភ្លេច ក៏ធ្វើសកម្មភាយកដាក់ក្នុងហ៉ោប៉ៅរបស់ខ្លួនយកទៅបាត់ សំណាងល្អដែលម្ចាស់ហាងមាស តាមរកឃើញនិងយកខ្សែដៃមាសបានមកវិញផងដែល។ សូមបងប្អូនអាជីវករលក់មាសដទៃទៀត មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផង និងសូមមើលវីឌីអូមួយនេះ ទុកជាបទពិសោធន៏ផងដែល។ សូមអរគុណ

SHARE