មុខសាសា រលោងដល់ថ្នាក់នេះហើយ នៅតែធ្វើរឿងបែបនេះ ឈឺសាច់ជំនួស!

648

សាសា តារាចម្រៀងស្រី មួយរូបដែលមានការគាំទ្រជាខ្លាំង។ ថ្មីៗនេះ សាសា​បានធ្វើអោយហ្វេនមានការភ្ញាក់ផ្អើរជាខ្លាំង ដោយបានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹក ដែលបង្ហាញមុខរបស់នាងចេញស្នាម ដោយសារតែប្រតិកម្ម តែតាមពីតគ្រាន់តែជាវិធីព្យាបាលម្៉ាង ដែលជួយអោយមុខនាងកាន់តែក្មេងវ័យជាងមុន។ គួរបញ្ជាក់ថា ការអ៊ុតមុខបែបនេះ វាពិតជាទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្ត ប៉ុន្តែវាមានការពិបាកនិងត្រូវឈឺចាប់ខ្លាំង ដោយត្រូវប្រើឧបករណ៍ ទៅលើផ្ទៃមុខតែម្តង។ តែវាអាចជួយអោយសល្បែកមុខរលោងក្មេងជាងវ័យ៕


SHARE