បងប្អូនជួយក្មេងៗផង…! ធ្វើជាមនុស្សប្រុសនិងគេដែរចោលម្សៀត ប្រពន្ធទើបតែសម្រាលបានកូនភ្លោះ២នាក់ រតចោរប្រពន្ធកូន ឲ្យដើរសុំម្លូបគេតាមរោងបុណ្យ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត….!

8595

🙏ធ្វើជាមនុស្សប្រុសនិងគេដែរចោលម្សៀត ប្រពន្ធទើបតែសម្រាលបានកូនភ្លោះ២នាក់ រតចោរប្រពន្ធកូនឲ្យដើរសុំម្លូបគេតាមរោងបុណ្យ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ក្នុងលោកនេះ មានមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងប៉ុន្មានអ្នកទៀត? ខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវសូមបងប្អូនជួយគាតផង🙏 ជាមនុស្សស្រីត្រូវរងបន្ទុកគ្រួសារធំណាស់ មិនដឹងបាយឯណាទឹកឯណាទេ អាណិតក្មេងៗណាស់ គ្នាមិនដឹងអ្វីទេ តើអនាគតគ្នានៅណា វាសនាមនុស្សហេតុអ្វីកំសត់ម្លេស?សូមបងប្អូ មេត្តាជួយគាតផង នៅភូមិអូរ​ ឃុំពពេល​ ស្រុកបរិបូរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លេខទំនាក់ 010 432 100 & 086 606 074 ៕SHARE