ជួយស៊ែរអោយម៉ាក់ប៉ាគាត់បានឃេីញផង !​​ គួរអោស្រលាញ់ណាស់♥️គេដាក់ថ្នាំហេីយយកមកចោល នៅបឹងទំពន់…

258

នេះបេីយោងតាមប្រភពពីគណនីហ្វេសបុកមួយមានឈ្មេាះ Lyly Kfb បានបង្ហេាះរូបភាពក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំ នឹងដឹកយកមកទំលាក់ចោល កាលពីវេលាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩៕

ខាងក្រោមនេះជាការសរសេររៀបរាប់របស់ម្ចាស់គណនី ដោយបានសបញ្ជាក់ថា:(ជួយShareអោយម៉ាក់ប៉ាគាត់បានឃេីញផង៕គួរអោស្រលាញ់ណាស់♥️គេដាក់ថ្នាំហេីយយកមកចោល😕០៥.០៣.២០១៩ជួបនៅបឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ៕)SHARE